banner

Thành lập doanh nghiệp

Việt Nam đã trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các đối tác nước ngoài nhờ nền kinh tế đang phát triển vượt bậc, môi trường kinh doanh thuận lợi, và vị trí chiến lược tại Đông Nam Á. Dịch vụ thành lập công ty của chúng tôi bao gồm việc tư vấn và hỗ trợ cho các cá nhân và tổ chức muốn thành lập công ty hoặc mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

Chúng tôi cung cấp đa dạng các dịch vụ liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp và các thủ tục giấy phép doanh nghiệp. 

✅Thành lập công ty Việt Nam hoặc công ty nước ngoài dưới loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn (LTD); Công ty Cổ phần (JSC), hoặc Chi nhánh.

✅ Mua lại hoặc sáp nhập theo hình thức chuyển quyền sở hữu hoặc liên doanh.

✅ Thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

✅ Thay đổi địa chỉ công ty

✅ Thay đổi chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn

✅ Thay đổi ngành nghề kinh doanh

✅ Thay đổi đại diện pháp luật

✅ Tăng vốn điều lệ

Vui lòng liên hệ ngay với đội ngũ tư vấn của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng nhất!

 

Dịch vụ liên quan